Abstracts T

Charis Tambakis, Η ανάδυση της δυνητικότητας στη φιλοσοφία του Ζ. Ντελέζ

Στην πρώτη περίοδο της φιλοσοφικής του δραστηριότητας (ως τη διατριβή του το 1968) ο Ντελέζ μελετά συστηματικά — μεταξύ άλλων — τη φιλοσοφία του Μπερξόν, ερμηνεύοντας δημιουργικά τη σκέψη του ως απάντηση στην καντιανή υπερβατολογική κριτική. Ο Ντελέζ εστιάζει στη γέννηση της διαφοράς, θεωρώντας ότι αυτήν εκφράζει ουσιαστικά η μπερξονική διάρκεια, από μεθοδολογική (γνωσιολογική) και οντολογική σκοπιά. Στα πλαίσια λοιπόν της μπερξονικής σκέψης, η δυνητικότητα αναδεικνύεται καταρχάς σε εξηγητικό σχήμα για τη λειτουργία της μνήμης και κατ’ επέκταση της συνείδησης , περιγράφοντας έτσι το ιδεατό πεδίο της αδρανούς ή δυνητικής διαφοροποίησης που συσσωρεύεται στο ασυνείδητο. Ήδη στο σχετικό του κείμενο του 1956 αλλά και στα μαθήματά του πάνω στη Δημιουργική εξέλιξη (1960), ο Ντελέζ επεξεργάζεται την έννοια της διαφοράς κατά τρόπο ώστε να προσδώσει στη διάρκεια κυρίαρχα οντολογικά χαρακτηριστικά, συντασσόμενος με την προσπάθεια του Μπερξόν να εξηγηθεί η γένεση του πραγματικού. Για τον Μπερξόν όμως η διάσταση διάρκειας (ή πνεύματος) και ύλης δεν παύει να συνιστά μια διαφορά φύσης ή δύο αντίθετους πόλους στην προσέγγιση του απόλυτου. Ο Ντελέζ αναιρεί αυτήν την πολικότητα επεκτείνοντας τις αναλύσεις της Δημιουργικής εξέλιξης και θεωρώντας ότι κάθε πραγματικό στην ολότητά του ενέχει δυνητική και ενεργητική διαφοροποίηση, με την τελευταία να δηλώνει την εξατομίκευση που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της δυνητικής δομής με τους προκείμενους χωροχρονικούς συσχετισμούς. Προτείνεται έτσι ένας μονισμός της διαφοράς, ο οποίος μάλιστα επανεντάσσει στη διαδικασία της ενεργούς διαφοροποίησης το φυσικό πεδίο ως χώρο και ύλη, κάτι που άλλωστε αποτελούσε και στόχο της μπερξονικής σκέψης

Χάρης ΤΑΜΠΑΚΗΣ Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γεννήθηκε (1967) και μεγάλωσε στο Αγρίνιο (Δυτική Ελλάδα). Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποκτώντας ειδίκευση στη Φιλοσοφία (1991). Μετέβη με κρατική υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, όπου μελέτησε την αριστοτελική θεωρία της μνήμης (DEA, Paris-IV), με διευθυντή τον G. Romeyer-Dherbey (1994). Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε όλα τα μείζονα συνέδρια φιλοσοφίας που οργανώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν κυρίως την αρχαία φιλοσοφία αλλά και τη λογοτεχνία.

Εργάζεται ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα τις θεωρίες του χρόνου και της μνήμης κατά τον Αριστοτέλη και τον Μπερξόν, υπό την επίβλεψη του Γ. Πρελορέντζου

chtabakis@sch.gr


Spyridon Tegos, Revisiting Empirisme et Subjectivite: Notes on Deleuze;s Concept of Empiricism


Deleuze’s reading of Hume can be fruitfully seen as an attempt to reclaim the concept of empiricism and dissociate it from what was routinely thought to be the ‘British tradition of empiricism’ and its contemporary analytic legacy. On the other hand, Deleuze’s refusal to endorse any standard form of naturalism should also be set next to his, at least partial, rejection of Kantian readings of Hume’s empiricism. As he puts it himself in EMPIRISME ET SUBJECTIVITÉ: ‘The criterion of empiricism becomes evident. We will call ‘nonempiricist’ every theory according to which, in one way or another, relations are derived from the nature of things’. Therefore an important aspect of Deleuze’s project regarding the relationship between the mental, the affective and the corporeal in his anthropology originates in this text and can be summarized as ‘the substitution of a psychology of the mind by a psychology of the mind's affections.’ In this paper I endeavor to locate this precocious book alongside his virtually unknown early text entitled ‘Instinct and institutions’ the slightly predates Empiricism and subjectivity within Deleuze’s overall project and its evolution over time. More precisely I focus on the meaning and scope of this concept of the ‘psychology of mind’s affections’. Concomitantly I discuss its relation with the alleged vitalism in Deleuze’s work. In this context, I think that the idea of a ‘pluralism as monism’ receives a new light insofar as it is tested against the background of Deleuze’s concept of ‘transcedental empiricism’. This analysis can be profitably located within the project of Mille Plateaux as part of a ‘philosophy of surface’, an attempt to dissociate philosophical analysis from the image of profoundness while setting the agenda for a philosophical imagery of infinite ‘plateaux’, that is for a philosophy of surface.Spiros Tegos is Lecturer of Early Modern Philosophy at the Department of Philosophy and Social Studies, The University of Crete, Greece. He holds a Ph.D. on ‘The Concept of Social Sentiments (friendship, sympathy, compassion) in Early Modern Political Philosophy’ (Paris X-Nanterre, 2002) and visiting research appointments at the Universities of Harvard, Princeton, IASH University of Edinburgh and Ecole Normale Supérieure, Lyon. Most recent publications include ‘Adam Smith Theorist of Corruption’, The Oxford Handbook of Adam Smith (eds.) M. Paganelli, Ch. Berry, C. Smith., (OUP: 2013) and ‘The Addisonian and French Origins of Politeness in Adam Smith’, Revue Internationale de philosophie, 2014, ‘Friendship in commercial society revisited: Adam Smith on commercial friendship’, Propriety and Prosperity. New Studies on the Philosophy of Adam Smith, (eds.) David F. Hardwick & Leslie March, Palgrave, 2014.

Spyridon.tegos@gmail.comEd Thornton


In Anti-Oedipus, Deleuze and Guattari attempt to distinguish Lacanian structuralism from it’s ‘reverse side’. In this paper I will argue that this distinction can only be understood in light of a rigorous explanation of the use of the term ‘multiplicity’. While Deleuze and Guattari clearly state in Anti-Oedipus that “desiring-production is pure multiplicity” and that it is “a multiplicity so complex that we can scarcely speak of one chain or even one code of desire”, little work has been done to clarify the importance of this concept in the context of a theory of desire. The concept of a ‘multiplicity’ comes to Deleuze from Riemann and from Bergson, and appears throughout Deleuze’s philosophical development. Over this time a precise understanding of the structure of a multiplicity is developed and a clear distinction is made between ‘continuous’ and ‘discrete’ multiplicities. In this paper, my discussion of the concept of the ‘multiplicity’ will draw on a range of Deleuze’s work, running from Bergsonism (1966) through to A Thousand Plateaus (1980), in order to clarify the distinction between these two types of multiplicity and to show how it can be used to differentiate Lacanian structuralism from its ‘reverse side’.

Ed Thornton is an AHRC, TECHNE funded, doctoral student at Royal Holloway, University of London. He is currently conducting research for his PhD thesis, which is tentatively titled, How to construct a line of flight: A psychoanalytic genealogy of Deleuze and Guattari’s concept. This project will focus on an analysis of the concept of the ‘line of flight’, paying close attention to the influences of the theories of Jacques Lacan and the writings and practices of Fernand Deligny on Deleuze and Guattari’s collaborative project. Before starting his PhD research, Ed completed his MA in Cultural and Critical Studies at Birkbeck College, University of London and his BA in Philosophy at Fitzwilliam College, University of Cambridge. ethornton@live.co.ukOvidiu Tichindeleanu, An Other Genealogy of Deleuze and Guattari for a Philosophy of LiberationIn seminars from 1981, Félix Guattari elaborates on what would be two complementary analytical fields opened by his own praxis: on one hand, generative schizoanalysis, dealing with fields, territories, objects, persistent subjects, behaviours, efficient causes, formal representations, space-time coordinates, energetic coordinates; and on the other, transformational schizoanalysis, dealing with lines of flight, acts of passage, diagrams, transformation of incorporeals, non-informational, non-systemic, and non-energetic matter, abstract machines. What is interesting is that when he refers to his practice at La Borde, both fields remain in full focus, whereas in his own “philosophical” books, as well as in the correspondence with Deleuze, the first direction tends to recede and the second line of concepts, undoubtedly more seductive, takes pre-eminence. I argue that this internal tendency is reproduced and brought to extremes in the post-socialist history of post-Deleuzian philosophy. By so doing, Western radical thought remains enclosed within an internal critique of modernity and compensates through extravagant avant-garde gestures, leading ultimately to something that East Europeans have called masked defeatism. Thus, Ray Brassier’s “anti-correlationist” critique of Deleuze, who ingrains the world with meaning, instead of radically accepting that thought is conjoint with non-being, and Mark Fisher’s “capitalist realism”, the radical acceptance of the incapacity to imagine anything outside of capitalism, since capitalism does not require, as Deleuze and Guattari have shown, signification or belief in order to function. I argue that this tendency is the biggest obstacle against a continuation of Deleuze and Guattari’s work in critical social theory, contemporary Marxism and decolonial thought. I suggest that at an epistemic level, the critically-minded or left-field Western academia turned towards the poststructuralist French philosophy, but in the process of importing it across the Atlantic, the extravagance took over, allowing people to develop critiques of Western modernity all while remaining white and Eurocentric. As opposed to this tendency, I propose resituating Deleuze and Guattari’s inspiring concepts within a different theoretical genealogy. For the limited purposes of this presentation, I present two lines of connection, both coming from psychoanalysis: First are Alice Miller’s appeals for waking the Western world from its "millenary somnolence" by listening to the voice of the child, and her description of psychoanalysis as a form of intimate coloniality: the fascination of a Western professional possibility with “discovering the unconscious of others”. Secondly, I refer to Jacob Levy Moreno’s alternative project of psychoanalysis. As opposed to Freud, who drew his work in Vienna significantly from the experience of his East European immigrant pacients, Moreno, a Romanian Jewish immigrant to Vienna and then the United States, drew his theory from his own experience as an East European immigrant in the West. I argue that Miller’s theory of the child’s voice and Moreno’s theory of adult Interpersonal Relations, as well as his methodology for social sciences which included “sociodrama” and “psychodrama”, provide a theoretical and historical context that reduces the extravagance of Deleuze and Guattari and opens concrete ways of decolonizing the Western philosophy in substantial alliance with the insurrection of the subjugated knowledges of the world.

Ovidiu Tichindeleanu, PhD in Philosophy (Binghamton University, State University of New York 2009). Philosopher and social theorist living in Chisinau, Moldova. Editor of IDEA magazine, and Collection Coordinator of IDEA Publishing House, Cluj, Romania. Co-founder of the independent platforms Indymedia Romania (2004), CriticAtac.ro (2010) and LeftEast International (2012). Member in the Board of Directors of El Taller International. From 2012 teaches at the Decolonial School of Roosevelt Institute, Middelburg, Netherlands.Ovidiu.tichideleanu@yahoo.comRohan Todd, The Emergent Affinities of Force in the Texts of Temple GrandinThought without image has to start with an analysis of the current state of affairs and from that point create something new. Although monism is crucial to Deleuze’s empiricist endeavour, he nonetheless works strategically and differentially with oppositions. As such, this paper is concerned with the opposition between the sensible and the intelligible. Bearing in mind that Deleuzian empiricism is not a mere reversal of this opposition, I seek to explore the complications and experimentalism involved in keeping a differential ontology open when our modes of making intelligible so easily fall into a recognition model of thought. In experimenting with means by which we might do this, neuroatypical modes of experience provide, if not a model, at least a provocation. Engaging the quasi-scientific texts of the autist Temple Grandin, I problematize the rationalisation of her interventions in slaughterhouse design, founded as they are on a supposed affinity between her experience as an autist and that of animals. Yet, amongst the abstractions that give intelligibility to her experience, are rich descriptions of sensate encounters with the intensive multiplicities of a world of force not yet tamed by recognition. This paper performs a motivated reading of Grandin’s texts to tease out some of the ways that Deleuze’s pluralist empiricism would keep open the differential ontology that the recognition model prematurely forecloses.

Rohan Todd is a researcher in the School of Sociology at the Australian National University. With an interest in Social Theory, Human/Animal Relations, and the philosophy of Gilles Deleuze, Rohan's current research project seeks to think anew the shifting relations between Sociological theory and the diversity of life it seeks to account for.

School of Sociology, The Australian National University.
Shan-Ni Tsai, Both An Arch and Many Stones: The Time of Storytelling in Calvino’s Invisible Cities


Italo Calvino’s Invisible Cities is initiated by Kublai Khan’s invitation of Marco Polo to tell stories in search of the truth of the corrupting empire. The dialogue between the two poses the novel as a problem doubly structured: While Kublai Khan asks from an essentially monist view for a totalizing rule that describes everything in his territory, his quest is answered by Marco Polo’s stories of the most unpredictable and diverse particularities of the cities from a radically pluralist view. The coexistence of the two views is reflected in the novel’s composition of a monist framing and plural descriptions of the cities. How can a storytelling be both monist and pluralist? Drawing on Deleuze’s ideas of time, especially Aion, this paper argues that the complicated time of storytelling composed by the encounter between Kublai and Polo is crucial to this paradox. The contradictory views participating in the storytelling can be transvaluated as two dimensions of a time. As the time of storytelling unfolds itself, the two distinct views encounter and undergo several transformations. The time of storytelling turns Kublai’s totalitarian monism into a monism enveloping differences singular to particular cities; and Polo’s disparate plural cities into a pluralism expressing a monist vision. Between the monist and the pluralist, the time of storytelling emerges because of the double movements of the actualization of Kublai’s virtual monist problem of Kublai’s into plural answers and the counter-actualization of Polo’s plural city in a monist virtual view.

Shan-ni Tsai is a master student in the Department of Foreign Languages and Literatures in National Taiwan University. Her interests include Deleuze, Benjamin, psychoanalysis, and literature of/after modernism. She is now working on her thesis titled The Groundless Landscape of Time: A Deleuzian Reading of Calvino’s Invisible Cities. tsaishanni@gmail.co